Lasten neurologinen fysioterapia, NDT

NDT-terapia (Neurodevelopemental treatment) on cp-vammaisten lasten terapiaa. Se
perustuu keskushermoston kehittymiseen aktiivisen toiminnan avulla.

Tavoitteena on mahdollisimman normaalit asento- ja liikemallit, jotka tukevat kokonaisvaltaista
toiminnallisuutta.

NDT-menetelmän mukaiseen lasten neurologiseen fysioterapiaan on erikoistunut fysioterapeuttimme Hanna Peura.

Lue lisää tietoa NDT-lähestymistavasta yhdistyksen nettisivuilta ndt-yhdistys.fi.