Aikuisten neurologinen fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja turvata kehitysmahdollisuudet niin, että hän kykenee toimimaan elinympäristössään sekä selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn avulla. Yksilölliset tavoitteet määräytyvät kuntoutujan iän sekä ongelmien ja voimavarojen perusteella.

  • MS
  • Parkinson
  • selkäydinvammat
  • Aivoverenkiertohäiriöt ja aivovauriot
  • lihastaudit

Bobath-menetelmän mukaiseen aikuisten neurologiseen fysioterapiaan on erikoistunut fysioterapeuttimme Hanna Peura.